crediteonline.pl

finanse, biznes, praca, ekonomia

Finanse

Zarządca nieruchomości

Zarządca nieruchomości

Każdy budynek wielorodzinny, typu blok, wieżowiec, domki w zabudowie szeregowej, w którym mieszka więcej niż jedna rodzina, musi mieć zarządcę nieruchomości. Kim jest zarządca i dlaczego powinien zarządzać nieruchomościami wielorodzinnymi?

Czym jest zarządzanie nieruchomościami?


Zarządzanie nieruchomościami bardzo często jest naprzemienne używane z terminem administrowanie budynkami. Jest to błędne rozumowanie, gdyż te dwa pojęcia to zupełnie odmienne słowa. Nie są to synonimy i nie mogą być ze sobą naprzemiennie używane. Podczas administrowania nieruchomościami, zarządca lub administrator reprezentuje wspólnotę tylko w ograniczonym zakresie. Główne decyzje podejmowane są przez zarząd, zarząd też decyduje o zlecaniu pracy, podpisywaniu umów, itp. W przypadku zarządzania nieruchomościami, zakres obowiązków zarządcy jest bardziej rozszerzony. Reprezentuje on bowiem interesy wspólnoty na zewnątrz, sam podejmuje decyzję, zawiera umowy w imieniu wspólnoty, itp. Dokładny zakres obowiązków został przedstawiony poniżej.

Zarządca nieruchomości

Obowiązki zarządcy nieruchomości


Jak już zostało wspomniane, zarządca reprezentuje wspólnotę mieszkaniową i jej interesy na zewnątrz. Pokrótce oznacza to, że osoba wybrana do zarządzania nieruchomością mieszkaniową działa w jej najlepszym interesie, zawiera w jej imieniu umowy o wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych, remontowych, reprezentuje ją przed instytucjami państwowymi: urzędem skarbowym, urzędem statystycznym, zakładem ubezpieczeń społecznych, inspektoratem budowlanym, niekiedy nawet przed konserwatorem zabytków, jeśli budynek jest wpisany w rejestr zabytków. Poza tym zarządca prowadzi także wszelką wymaganą przepisami prawa dokumentację, związaną z działalnością wspólnoty.

Przeczytaj więcej na e-metalhurt.com.pl

Udostępnij