crediteonline.pl

finanse, biznes, praca, ekonomia

Finanse

Zarządca nieruchomości – czym sie zajmuje?

Zarządca nieruchomości – czym sie zajmuje?

Każdy budynek wielorodzinny, typu blok, wieżowiec, domki w zabudowie szeregowej, w którym mieszka więcej niż jedna rodzina, musi mieć zarządcę nieruchomości. Kim jest zarządca i dlaczego powinien zarządzać nieruchomościami wielorodzinnymi? Dowiedz się czytając dzisiejszy artykuł.

Czym jest zarządzanie nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami bardzo często jest naprzemienne używane z terminem administrowanie budynkami. Jest to błędne rozumowanie, gdyż te dwa pojęcia to zupełnie odmienne słowa. Nie są to synonimy i nie mogą być ze sobą naprzemiennie używane. Podczas administrowania nieruchomościami, zarządca lub administrator reprezentuje wspólnotę tylko w ograniczonym zakresie. Główne decyzje podejmowane są przez zarząd, zarząd też decyduje o zlecaniu pracy, podpisywaniu umów, itp. W przypadku zarządzania nieruchomościami, zakres obowiązków zarządcy jest bardziej rozszerzony. Reprezentuje on bowiem interesy wspólnoty na zewnątrz, sam podejmuje decyzję, zawiera umowy w imieniu wspólnoty, itp. Dokładny zakres obowiązków został przedstawiony poniżej.

Zarządca nieruchomości

Obowiązki zarządcy nieruchomości

Jak już zostało wspomniane, zarządca reprezentuje wspólnotę mieszkaniową i jej interesy na zewnątrz. Pokrótce oznacza to, że osoba wybrana do zarządzania nieruchomością mieszkaniową działa w jej najlepszym interesie.

  • Zawiera w jej imieniu umowy o wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych, remontowych, reprezentuje ją przed instytucjami państwowymi: urzędem skarbowym, urzędem statystycznym, zakładem ubezpieczeń społecznych, inspektoratem budowlanym, niekiedy nawet przed konserwatorem zabytków, jeśli budynek jest wpisany w rejestr zabytków.
  • Poza tym zarządca prowadzi także wszelką wymaganą przepisami prawa dokumentację, związaną z działalnością wspólnoty.

Prawne i Regulacyjne Zarządzanie

Praca zarządcy nieruchomości wymaga również znajomości lokalnych, regionalnych i krajowych przepisów dotyczących najmu nieruchomości. Zarządcy muszą upewnić się, że nieruchomości, które zarządzają, przestrzegają wszystkich obowiązujących praw i regulacji, takich jak kody budowlane, przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, a także prawa najemców. Zarządcy nieruchomości muszą również być na bieżąco z nowymi przepisami i zmianami w prawie, które mogą wpływać na ich nieruchomości lub najemców.

Zarządca nieruchomości – podsumowanie

Zarządzanie nieruchomościami to złożone zadanie, które wymaga szerokiej wiedzy i umiejętności. Zarządcy nieruchomości muszą posiadać umiejętności interpersonalne, finansowe i prawne, aby efektywnie zarządzać nieruchomościami i spełniać oczekiwania zarówno właścicieli, jak i najemców. Biorąc pod uwagę ich kluczową rolę w zarządzaniu nieruchomościami, nie ma wątpliwości, że zarządcy nieruchomości są niezastąpionymi elementami w dynamicznym świecie nieruchomości.

Udostępnij